Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Cochylis pallidana (Blåmunkepraktvikler) Even Mjaaland (16.06.2017)
 • Gibberifera simplana (Hvithodevikler) Even Mjaaland (16.06.2017)
 • Hedya atropunctana (Rosa fugleskittvikler) Even Mjaaland (16.06.2017)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Ole Terland (26.10.2017)
 • Ptycholoma lecheana (Blybladvikler) Even Mjaaland (14.06.2017)
 • Grapholita orobana (Vikkefrøvikler) Even Mjaaland (13.06.2017)
 • Cydia servillana (Seljeglansvikler) Even Mjaaland (13.06.2017)
 • Epinotia granitana (Dvergkveldvikler) Even Mjaaland (13.06.2017)
 • Exapate congelatella (Frostvikler) Leiv Tommas Haugen (15.10.2017)
 • Acleris lipsiana (Punktflatvikler) Svein Bekkum (27.09.2017)
 • Olethreutes arcuella (Okerprydvikler) Even Mjaaland (11.06.2017)
 • Acleris variegana (Marmorflatvikler) Ivar Stormo (11.09.2017)
 • Phiaris schulziana (Lyngprydvikler) Nils Rogn (22.07.2017)
 • Phiaris palustrana (Skogprydvikler) Nils Rogn (18.07.2017)
 • Bactra lancealana (Sivsumpvikler) Nils Rogn (11.07.2017)
 • Cochylis dubitana (Svevepraktvikler) Nils Rogn (10.07.2017)
 • Cydia duplicana (Einerglansvikler) Nils Rogn (08.07.2017)
 • Phiaris siderana (Spireaprydvikler) Nils Rogn (05.07.2017)
 • Grapholita compositella (Kløverfrøvikler) Nils Rogn (05.07.2017)
 • Phiaris striana (Løvetannprydvikler) Eli Gates (14.07.2017)
 • Spilonota ocellana (Epleknoppvikler) Eli Gates (14.07.2017)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Eli Gates (14.07.2017)
 • Cydia pomonella (Epleglansvikler) Eli Gates (14.07.2017)
 • Archips rosana (Brun bjellevikler) Eli Gates (14.07.2017)