Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (22.07.2007)
 • Epinotia tenerana (Orekveldvikler) John Grønning (31.07.2012)
 • Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler) John Grønning (09.08.2012)
 • Ancylis unculana (Trollheggsigdvikler) Jostein Austevik (23.06.2016)
 • Eana argentana (Sølvskyggevikler) Jostein Austevik (22.06.2016)
 • Lathronympha strigana (Perikumvikler) Michael Fredriksen (25.06.2016)
 • Phiaris lacunana (Olivenprydvikler) Michael Fredriksen (25.06.2016)
 • Phiaris lacunana (Olivenprydvikler) Michael Fredriksen (25.06.2016)
 • Aphelia viburniana (Heibladvikler) John Grønning (29.06.2016)
 • Archips xylosteana (Spraglet bjellevikler) Jostein Austevik (21.06.2016)
 • Epinotia tenerana (Orekveldvikler) Anders Lundberg (28.06.2016)
 • Phiaris cespitana (Engprydvikler) Anders Lundberg (28.06.2016)
 • Phalonidia affinitana (Strandstjernepraktvikler) Jostein Austevik (20.06.2016)
 • Hedya ochroleucana (Gul fugleskittvikler) Jostein Austevik (20.06.2016)
 • Aethes dilucidana (Kvannpraktvikler) Jostein Austevik (20.06.2016)
 • Lathronympha strigana (Perikumvikler) Sveinung Sigbjørnsen (17.06.2016)
 • Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler) Sveinung Sigbjørnsen (17.06.2016)
 • Phiaris metallicana (Gullprydvikler) Jostein Austevik (19.06.2016)
 • Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler) Anders Lundberg (27.06.2016)
 • Olethreutes arcuella (Okerprydvikler) Jostein Austevik (18.06.2016)
 • Cydia pomonella (Epleglansvikler) Kjell Mjølsnes (18.06.2016)
 • Aethes margaritana (Gullpraktvikler) Kjell Mjølsnes (18.06.2016)
 • Grapholita pallifrontana (Lakrismjeltfrøvikler) Kjell Mjølsnes (19.06.2016)
 • Aethes dilucidana (Kvannpraktvikler) Kjell Mjølsnes (20.06.2016)