Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Turid og Jarle Bakken (27.07.2016)
 • Cochylis dubitana (Svevepraktvikler) John Grønning (26.07.2016)
 • Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler) John Grønning (26.07.2016)
 • Eupoecilia sanguisorbana (Blodtoppraktvikler) John Grønning (26.07.2016)
 • Eana osseana (Gul skyggevikler) Anders Lundberg (16.07.2016)
 • Phiaris metallicana (Gullprydvikler) Anders Lundberg (15.07.2016)
 • Eana osseana (Gul skyggevikler) Anders Lundberg (12.07.2016)
 • Pseudargyrotoza conwagana (Askevikler) Michael Fredriksen (24.07.2016)
 • Epinotia cinereana/nisella Michael Fredriksen (24.07.2016)
 • Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler) Michael Fredriksen (24.07.2016)
 • Lozotaenia forsterana (Skogbladvikler) Michael Fredriksen (23.07.2016)
 • Philedone gerningana (Fjærbåndvikler) Jostein Austevik (21.07.2016)
 • Aphelia viburniana (Heibladvikler) Sveinung Larsen (21.07.2016)
 • Epiblema foenella (Burotstengelvikler) Ivar Stormo (17.07.2016)
 • Epiblema foenella (Burotstengelvikler) Ivar Stormo (17.07.2016)
 • Aethes margaritana (Gullpraktvikler) Ivar Stormo (15.07.2016)
 • Spilonota ocellana (Epleknoppvikler) Ivar Stormo (15.07.2016)
 • Spilonota ocellana (Epleknoppvikler) Ivar Stormo (15.07.2016)
 • Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler) Ivar Stormo (15.07.2016)
 • Acleris bergmanniana (Roseflatvikler) Turid og Jarle Bakken (10.07.2016)
 • Eana osseana (Gul skyggevikler) Anders Lundberg (09.07.2016)
 • Eana osseana (Gul skyggevikler) Anders Lundberg (09.07.2016)
 • Cydia splendana (Eikeglansvikler) John Grønning (06.08.2009)
 • Phiaris striana (Løvetannprydvikler) Ivar Stormo (07.07.2016)