Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet


Art: Dvergpraktvikler (Cochylis nana)
Foto: Frode Falkenberg
Dato: 03.07.2015


Art: Skumringsvikler (Eulia ministrana)
Foto: Olav Krogsæter
Dato: 03.07.2015


Art: Øyekveldvikler (Epinotia subocellana)
Foto: Olav Krogsæter
Dato: 03.07.2015


Art: Dvergpraktvikler (Cochylis nana)
Foto: Frode Falkenberg
Dato: 01.07.2015


Art: Olivenprydvikler (Phiaris lacunana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 29.06.2015


Art: Hvit kveldvikler (Epinotia bilunana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 29.06.2015


Art: Sølvprydvikler (Phiaris micana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 29.06.2015


Art: Lakrismjeltfrøvikler (Grapholita pallifrontana)
Foto: Kjell Mjølsnes
Dato: 29.06.2015


Art: Skumringsvikler (Eulia ministrana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 26.06.2015


Art: Stripet grankveldvikler (Epinotia tedella)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 26.06.2015


Art: Kløverfrøvikler (Grapholita compositella)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 28.06.2015


Art: Tistelpraktvikler (Aethes cnicana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 28.06.2015


Art: Grå rotvikler (Dichrorampha plumbana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 27.06.2015


Art: Grå rotvikler (Dichrorampha plumbana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 26.06.2015


Art: Skumringsvikler (Eulia ministrana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 22.06.2015


Art: Fruktsolvikler (Pammene rhediella)
Foto: Christer Kamsvåg
Dato: 24.06.2015


Art: Sølvprydvikler (Phiaris micana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 23.06.2015


Art: Rustbladvikler (Clepsis senecionana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 23.06.2015


Art: Båndprydvikler (Phiaris bipunctana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 23.06.2015


Art: Skumringsvikler (Eulia ministrana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 22.06.2015


Art: Røsslyngsigdvikler (Ancylis unguicella)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 20.06.2015


Art: Viersigdvikler (Ancylis subarcuana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 21.06.2015


Art: Bjørkesigdvikler (Ancylis uncella)
Foto: Nils Rogn
Dato: 19.06.2015


Art: Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana)
Foto: Nils Rogn
Dato: 19.06.2015

1-24 av 3855 siste»»