Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet


Art: Grå-/konkavflatvikler (Acleris effractana/emargana)
Foto: Bjørn M Andersen
Dato: 19.08.2014


Art: Ryllikpraktvikler (Aethes smeathmanniana)
Foto: Nils Rogn
Dato: 25.08.2014


Art: Lønnebladflatvikler (Acleris sparsana)
Foto: Olav Krogsæter
Dato: 25.08.2014


Art: Mjødurtflatvikler (Acleris aspersana)
Foto: John Stenersen
Dato: 24.08.2014


Art: Jordbær-/buskflatvikler (Acleris comariana/laterana)
Foto: John Stenersen
Dato: 24.08.2014


Art: Svartflekket kveldvikler (Epinotia ramella)
Foto: Turid og Jarle Bakken
Dato: 07.08.2014


Art: Epinotia cinereana/nisella
Foto: Frode Falkenberg
Dato: 19.08.2014


Art: Karminpraktvikler (Cochylis flaviciliana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Lønneblomstflatvikler (Acleris forsskaleana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Perikumvikler (Lathronympha strigana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Smørbukkskuddvikler (Lobesia bicinctana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Burotstengelvikler (Epiblema foenella)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Spissvinget rotvikler (Dichrorampha acuminatana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Orekveldvikler (Epinotia tenerana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Vivendelvikler (Eucosmomorpha albersana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Hasselbladvikler (Pandemis corylana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Heggerullvikler (Eudemis porphyrana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Hvithodevikler (Gibberifera simplana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 16.08.2014


Art: Mjødurtflatvikler (Acleris aspersana)
Foto: John Stenersen
Dato: 17.08.2014


Art: Mjødurtflatvikler (Acleris aspersana)
Foto: John Stenersen
Dato: 17.08.2014


Art: Smørbukkskuddvikler (Lobesia bicinctana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 16.08.2014


Art: Orekveldvikler (Epinotia tenerana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 16.08.2014


Art: Perikumvikler (Lathronympha strigana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 16.08.2014


Art: Burotstengelvikler (Epiblema foenella)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 16.08.2014

1-24 av 3617 siste»»