Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet


Art: Marmorflatvikler (Acleris variegana)
Foto: Lars Erik Johannessen
Dato: 14.09.2014


Art: Sumpbladvikler (Clepsis spectrana)
Foto: Kjell Mjølsnes
Dato: 13.09.2014


Art: Orekveldvikler (Epinotia tenerana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 16.08.2014


Art: Svartflekket hakevikler (Rhopobota naevana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 08.08.2014


Art: Brun bjellevikler (Archips rosana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 08.08.2014


Art: Barlindvikler (Ditula angustiorana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 08.08.2014


Art: Rød flatvikler (Acleris holmiana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 07.08.2014


Art: Bartrevikler (Dichelia histrionana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 07.08.2014


Art: Grå-/konkavflatvikler (Acleris effractana/emargana)
Foto: Turid og Jarle Bakken
Dato: 11.09.2014


Art: Vikkesigdvikler (Ancylis badiana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 06.08.2014


Art: Eikeglansvikler (Cydia splendana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 24.07.2014


Art: Stor fruktvikler (Archips podana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 23.07.2014


Art: Brun kveldvikler (Epinotia immundana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 23.07.2014


Art: Lønnebladflatvikler (Acleris sparsana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 09.09.2014


Art: Knoppurtpraktvikler (Cochylimorpha alternana)
Foto: Kjell Mjølsnes
Dato: 16.07.2014


Art: Nettflatvikler (Acleris rhombana)
Foto: Frode Falkenberg
Dato: 06.09.2014


Art: Ospekveldvikler (Epinotia maculana)
Foto: Svein Bekkum
Dato: 08.09.2014


Art: Ospekveldvikler (Epinotia maculana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 07.09.2014


Art: Svevepraktvikler (Cochylis dubitana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 06.09.2014


Art: Grå-/konkavflatvikler (Acleris effractana/emargana)
Foto: Ola Moen
Dato: 08.09.2014


Art: Lønnebladflatvikler (Acleris sparsana)
Foto: Ola Moen
Dato: 08.09.2014


Art: Brun bjellevikler (Archips rosana)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 20.07.2014


Art: Mjødurtflatvikler (Acleris aspersana)
Foto: John Stenersen
Dato: 07.09.2014


Art: Tistelengvikler (Eucosma cana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 06.09.2014

1-24 av 3669 siste»»