Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Hedya ochroleucana (Gul fugleskittvikler) Sveinung Larsen (19.08.2016)
 • Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler) Anders Lundberg (22.08.2016)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Anders Lundberg (21.08.2016)
 • Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler) John Grønning (17.08.2016)
 • Zeiraphera ratzeburgiana (Rustkveldvikler) John Grønning (17.08.2016)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Anders Lundberg (20.08.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (19.08.2016)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Grønning (19.08.2016)
 • Epinotia tenerana (Orekveldvikler) Ivar Stormo (19.08.2016)
 • Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) John Stenersen (18.08.2016)
 • Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler) John Stenersen (18.08.2016)
 • Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler) John Stenersen (18.08.2016)
 • Notocelia roborana (Krattrosevikler) John Stenersen (16.08.2016)
 • Lathronympha strigana (Perikumvikler) John Stenersen (16.08.2016)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Anders Lundberg (15.08.2016)
 • Epinotia tenerana (Orekveldvikler) Anders Lundberg (15.08.2016)
 • Cochylis flaviciliana (Karminpraktvikler) John Stenersen (15.08.2016)
 • Gypsonoma aceriana (Poppelkvistvikler) John Stenersen (15.08.2016)
 • Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler) John Stenersen (15.08.2016)
 • Cochylis flaviciliana (Karminpraktvikler) John Stenersen (15.08.2016)
 • Eudemis porphyrana (Heggerullvikler) John Grønning (15.08.2016)
 • Epinotia indecorana (Dvergbjørkkveldvikler) Nils Rogn (14.08.2016)
 • Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler) John Stenersen (12.08.2016)
 • Notocelia roborana (Krattrosevikler) John Stenersen (12.08.2016)