Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Mythimna»

Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

Viser funn 1 til 50 av totalt 173.

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre28.07.201521.07.2015Skrenten, Karudhagan (Løten, Hedmark)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre27.07.201527.07.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre23.07.201511.07.2015 Hasselgården, Jomfruland (Kragerø, Telemark)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre23.07.201522.07.2015 Lindås (Hobøl, Østfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre21.07.201507.07.2015 Bjelland (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre20.07.201520.07.2015Otteid (Marker, Østfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre11.07.201510.07.2015Sandaa (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre07.07.201506.07.2015 Sandaa (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre08.08.201421.07.2014Buøy (Tokke, Telemark)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre05.08.201405.08.2014 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre02.08.201402.08.2014 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre31.07.201431.07.2014 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre30.07.201430.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre29.07.201420.07.2014 Egenes (Flekkefjord, Vest-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre29.07.201417.07.2014 Bjelland,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre29.07.201429.07.2014Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre29.07.201425.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre29.07.201427.07.2014Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre28.07.201416.07.2014 Hefte,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre28.07.201416.07.2014 Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre28.07.201415.07.2014 Hefte,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre27.07.201415.07.2014 Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre25.07.201423.07.2014 Simadalen (Eidfjord, Hordaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre22.07.201422.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre13.07.201413.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre13.07.201413.07.2014Herberg (Utsira, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre30.06.201426.06.2014 Bjelland (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre28.06.201422.06.2014 Sandaa (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre05.12.201323.07.2013 Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre27.08.201327.08.2013 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre24.08.201324.08.2013 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre13.08.201304.08.2013Birkeland (Sokndal, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre09.08.201309.08.2013Håtong (Karmøy, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre08.08.201304.08.2013Leite (Sogndal, Sogn og Fjordane)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre07.08.201306.08.2013 Rogn (Vang, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre06.08.201301.08.2013 Merdø (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre06.08.201328.07.2013 Flødeviga (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre05.08.201304.07.2013Birkeland (Sokndal, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre01.08.201301.08.2013Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre28.07.201328.07.2013Storås Skistadio (Stokke, Vestfold)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre27.07.201327.07.2013 Flødeviga (Arendal, Aust-Agder)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre26.07.201326.07.2013 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre07.07.201305.07.2013Rogn (Vang, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre16.09.201217.08.2012Devlesvingen (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre11.09.201211.09.2012 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre10.09.201215.08.2012 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre23.08.201215.08.2012 Bjårvatnet (Hå, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre21.08.201221.08.2012 Rogn (Vang, Oppland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre21.08.201221.08.2012 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Hvitflekkgressfly (Mythimna conigera)Systematisk tre19.08.201214.08.2012 Vaulen, Brusand (Hå, Rogaland)
1-50 av 173 siste»»