Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Mythimna»

Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre17.07.201617.07.2016 Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre17.07.201615.07.2016 Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre10.07.201610.07.2016 Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre27.10.201516.08.2015 Birkeland (Sokndal, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre26.10.201509.08.2015 Birkeland (Sokndal, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre22.10.201508.08.2015 Birkeland (Sokndal, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre15.09.201514.08.2015 Bjelland,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre11.09.201511.09.2015 Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre08.09.201514.08.2015Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre25.08.201519.08.2015 Rognstølen (Vang, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre25.08.201525.08.2015 Kløvdalen, Kvikne (Nord-Fron, Oppland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre18.08.201516.08.2015Lindås (Hobøl, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre17.08.201516.08.2015 Herfell (Larvik, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre16.08.201516.08.2015Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre10.08.201510.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre09.08.201509.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre08.08.201507.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre06.08.201506.08.2015 Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre05.08.201505.08.2015 Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre05.08.201504.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre02.08.201502.08.2015Lindås (Hobøl, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre01.08.201501.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre01.08.201522.07.2015Skrenten, Karudhagan (Løten, Hedmark)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre30.07.201528.07.2015 Tyrihjellåsen 33, Solbergfoss (Askim, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre28.07.201521.07.2015Skrenten, Karudhagan (Løten, Hedmark)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre27.07.201527.07.2015Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre23.07.201511.07.2015 Hasselgården, Jomfruland (Kragerø, Telemark)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre23.07.201522.07.2015 Lindås (Hobøl, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre21.07.201507.07.2015 Bjelland (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre20.07.201520.07.2015Otteid (Marker, Østfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre11.07.201510.07.2015Sandaa (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre07.07.201506.07.2015 Sandaa (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre08.08.201421.07.2014Buøy (Tokke, Telemark)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre05.08.201405.08.2014 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre02.08.201402.08.2014 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre31.07.201431.07.2014 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre30.07.201430.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre29.07.201420.07.2014 Egenes (Flekkefjord, Vest-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre29.07.201417.07.2014 Bjelland,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre29.07.201429.07.2014Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre29.07.201425.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre29.07.201427.07.2014Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre28.07.201416.07.2014 Hefte,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre28.07.201416.07.2014 Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre28.07.201415.07.2014 Hefte,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre27.07.201415.07.2014 Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre25.07.201423.07.2014 Simadalen (Eidfjord, Hordaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre22.07.201422.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre13.07.201413.07.2014 Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)Systematisk tre13.07.201413.07.2014Herberg (Utsira, Rogaland)