Olethreutinae

Velg slekt

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»
»

Olethreutinae

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet


Art: Lakrismjeltfrøvikler (Grapholita pallifrontana)
Foto: Kjell Mjølsnes
Dato: 29.06.2015


Art: Stripet grankveldvikler (Epinotia tedella)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 26.06.2015


Art: Kløverfrøvikler (Grapholita compositella)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 28.06.2015


Art: Grå rotvikler (Dichrorampha plumbana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 27.06.2015


Art: Grå rotvikler (Dichrorampha plumbana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 26.06.2015


Art: Fruktsolvikler (Pammene rhediella)
Foto: Christer Kamsvåg
Dato: 24.06.2015


Art: Sølvprydvikler (Phiaris micana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 23.06.2015


Art: Båndprydvikler (Phiaris bipunctana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 23.06.2015


Art: Røsslyngsigdvikler (Ancylis unguicella)
Foto: Jarl Birkeland
Dato: 20.06.2015


Art: Viersigdvikler (Ancylis subarcuana)
Foto: Jostein Austevik
Dato: 21.06.2015


Art: Bjørkesigdvikler (Ancylis uncella)
Foto: Nils Rogn
Dato: 19.06.2015


Art: Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana)
Foto: Nils Rogn
Dato: 19.06.2015


Art: Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana)
Foto: Nils Rogn
Dato: 19.06.2015


Art: Kobberkveldvikler (Epinotia fraternana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 20.06.2015


Art: Øyekveldvikler (Epinotia subocellana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 20.06.2015


Art: Bjørkesigdvikler (Ancylis uncella)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 20.06.2015


Art: Kobberkveldvikler (Epinotia fraternana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 20.06.2015


Art: Sølvprydvikler (Phiaris micana)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 20.06.2015


Art: Vikkesigdvikler (Ancylis badiana)
Foto: Sveinung Larsen
Dato: 19.06.2015


Art: Røsslyngsigdvikler (Ancylis unguicella)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 11.06.2015


Art: Bjørkesigdvikler (Ancylis uncella)
Foto: Even Mjaaland
Dato: 11.06.2015


Art: Røsslyngsigdvikler (Ancylis unguicella)
Foto: Olav Krogsæter
Dato: 19.06.2015


Art: Stripet grankveldvikler (Epinotia tedella)
Foto: Nils Rogn
Dato: 18.06.2015


Art: Båndprydvikler (Phiaris bipunctana)
Foto: Tor Strøm
Dato: 17.06.2015

1-24 av 2288 siste»»