Olethreutinae

Velg slekt

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»
»

Olethreutinae

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler) Truls Lerdahl (27.05.2016)
 • Epinotia tetraquetrana (Junikveldvikler) Truls Lerdahl (27.05.2016)
 • Epinotia subocellana (Øyekveldvikler) Truls Lerdahl (27.05.2016)
 • Ancylis badiana (Vikkesigdvikler) Ivar Stormo (24.05.2016)
 • Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler) Ivar Stormo (24.05.2016)
 • Hedya atropunctana (Rosa fugleskittvikler) Frode Falkenberg (23.05.2016)
 • Apotomis sororculana (Krattløvvikler) Frode Falkenberg (23.05.2016)
 • Pammene rhediella (Fruktsolvikler) Eli Gates (21.05.2016)
 • Epinotia pygmaeana (Hvit vårkveldvikler) Truls Lerdahl (05.05.2016)
 • Epinotia pygmaeana (Hvit vårkveldvikler) Truls Lerdahl (05.05.2016)
 • Eriopsela quadrana (Månevikler) Sveinung Larsen (10.05.2016)
 • Epinotia crenana (Smal kveldvikler) Nils Rogn (09.04.2016)
 • Phiaris schulziana (Lyngprydvikler) Nils Rogn (14.08.2015)
 • Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler) Nils Rogn (13.08.2015)
 • Enarmonia formosana (Barkvikler) Fredrik Birkeland (23.08.2015)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Fredrik Birkeland (23.08.2015)
 • Epinotia nanana (Liten grankveldvikler) Fredrik Birkeland (20.08.2015)
 • Ancylis sp. Fredrik Birkeland (20.08.2015)
 • Phiaris obsoletana (Fjellprydvikler) Leiv Tommas Haugen (08.07.2015)
 • Ancylis subarcuana (Viersigdvikler) Leiv Tommas Haugen (07.07.2015)
 • Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler) Even Mjaaland (25.08.2015)
 • Epinotia tenerana (Orekveldvikler) Even Mjaaland (20.08.2015)
 • Phiaris septentrionana (Nordlig prydvikler) Leiv Tommas Haugen (10.07.2015)
 • Ancylis laetana (Ospesigdvikler) Even Mjaaland (18.08.2015)