Lenker

Det viktigste norske nettstedet for sommerfugler er det kvalitetssikrete materialet som man finner på lenka "Norges sommerfugler". Nærmere 500 arter er illustrert med bilder og tekst. Nettstedet er forankret i Zoologisk museum i Oslo, og har fungert som kilde for lepidoptera.no med hensyn til norske navn og systematikk. På nettstedet "Artskart" finner du alle funnene som ligger på "Norges sommerfugler" i tillegg til noen flere kilder. Her kan du også hente informasjon om funnomstendigheter. De andre lenkene består av gallerier, og tildels informasjon om identifikasjon, utbredelse og flygetider.