Lepidoptera.no i Artskart

Data fra lepidoptera.no importeres nå i Artsdatabankens portal Artskart. Artkart er det viktigste verktøyet i Norge for å finne ut hvilken utbredelse norske arter har.

Med mer enn 50 000 sommerfuglfunn fra lepidoptera.no økte antallet innen denne ordenen med 20% i Artskart. Det er kun artsbestemte individer som blir eksportert til Artskart. Derfor er det viktig at alle usikre bestemminger ikke blir lagt inn på art, men et mindre spesifikt taksonomisk nivå, som f.eks. slekt eller familie. Status kan endres når som helst av brukerne.

Alle nye og endrete funn vil oppdateres i Artskart en gang i døgnet. Det vil si at om du legger inn funn i lepidoptera.no i dag, så vil det bli synlig i Artskart i morgen. Funn som slettes forsvinner fra Artskart dagen etter. Dette vil si at rapportørene i lepidoptera.no administrerer sine funn på akkurat samme måte som tidligere.

I Artskart er det noe som heter "determinator". Det er et felt der personen som har artsbestemt objektet nevnes. Dette er det nå tatt høyde for på lepidoptera.no, og når man skal redigere funn kan man skrive inn determinator i feltet "Artsbestemt av:". Feltet skal kun benyttes når det er en annen enn rapportøren som har artsbestemt.

Publisert 20.09.2010, oppdatert 29.06.2011.