European Moth Nights

European Moth Nights er like om hjørnet. Gjør det enkelt; legg inn dine funn fra lysfella på lepidoptera.no og resultatene videresendes ved prosjektslutt.

I perioden 9. til 13. september arrangeres European Moth Nights for syvende gang. Denne kampanjen ønsker å gi et bilde av forekomsten av makronattsommerfugler i Europa i perioden. Det er viktig at følgende data legges inn i tillegg til art og antall:

  • Kun sikkert artsbestemte individer legges inn (usikre bestemmingen bør legges inn på slekt el.l.).
  • Beskriv hvordan lysfelle som blir brukt og hvilken type lys, f.eks. "Skinner with 125 W HQL" i feltet for metodekommentar.
  • Send en e-post til post@lepidoptera.no etter at du har lagt inn dine funn der du bekrefter at du vil delta på "European Moth Nights 2010".

Bare legg inn mikrosommerfugler også. Vi filtrerer ut akkurat det som er ønsket av EMN.

God fangst!

Publisert 31.08.2010.