Se opp for migranter!

Høsten er en spennende tid, også for sommerfuglentusiasten. Det er gjerne på denne tiden av året man kan få besøk av sjeldne immigranter. Vi har satt opp en liste over noen av de heteste kandidatene. (Republisert 13.08.2014)

Vandremåler - The Vestal (Rhodometra sacraria)
Vandremåleren er funnet et dusin ganger i Norge. De fleste funnene stammer fra september, men arten reproduserer gjennom hele våren og sommeren, og kan dukke opp når som helst. Det er vist at jo gulere individene er, jo lenger sørfra kommer de. Arten finnes utbredt rundt hele Middelhavet, i Afrika og deler av Asia.

Vandrelinjemåler - The Gem (Orthonama obstipata)
Også denne måleren er kun funnet et dusin ganger i Norge. De fleste funnene stmmer fra sørøst, men i fjor dukket det opp en i Rogaland. Arten kan påtreffes hele høsten, fram til midten av november. Normal utbredelse er i det kontinentale Europa.

Blått ordensbånd - Clifden Nonpareil (Catocala fraxini)
Denne arten er ikke uvanlig på sør- og østlandet i Norge. Utenfor disse områdene er det blå ordensbåndet er virkelig godbit i fella. Arten kan dukke opp nær sagt hvor som helst, gjerne i september og oktober. Lysfangst fungerer bra, men sukkerlokking er trolig like effektivt.

Vandregressfly - White-speck (Mythimna unipuncta)
Dette migratoriske nattflyet er bare funnet to ganger i Norge (Hordaland og Vest-Agder). Arten har sitt normale utbredelsesområde nærmest oss sør på Kontinentet. Den har mange generasjoner i løpet av et år, men påtreffes helst om høsten nordvest i Europa.

Linjegressfly - The Delicate (Mythimna vitellina)
Linjegressflyet har blitt funnet bare en gang i Norge. Det var på Karmøy i slutten av september 2006. Arten finnes nærmest oss i de sørlige og sørøstlige delene av Europa.

Pestfagerfly - Scarce Bordered Straw (Helicoverpa armigera)
Arten er påvist under ti ganger i Norge, og alle stammer fra høsten 2006! Da ble den funnet i sør- og sørvest, men det var også et funn på Lurøy i Nordland. Pestfagerflyet finnes normalt i de sentrale og sørlige delene av Europa.

Okerfagerfly - Bordered Straw (Heliothis peltigera)
Påvist to ganger i Norge, hhv. Lista i Vest-Agder i august 2008 og Karmøy in Rogaland i september 2006. Arten holder til nærmest oss i det sørlige Europa.

Vandrefly - Pearly Underwing (Peridroma saucia)
Det finnes drøyt 30 funn av dette migratoriske nattflyet i Norge. Den blir hovedsakelig påtruffet i september og oktober, men tidligere funn har blitt gjort. Vandreflyet finnes på de sørlige delene av Kontinentet.

Mangler norsk navn Crimson Speckled (Utetheisa pulchella)
Denne bjørnespinneren er aldri påvist i Norge, men det foreligger en rekke høstfunn fra Storbriannia og Danmark. Potensialet for at den bør dukke opp i norge er stort, i alle fall om de rette sørlige vindene kommer i september og oktober. Arten finnes over et stort område, og nærmest oss i Middelhavslandene.

Dødninghode - Death's-head Hawk-moth (Acherontia atropos)
Dødninghodet er enhver norsk lepidopterolog sin våte drøm. Den er ikke vanlig på lys, og er dermed vanskelig å registrere. Arten opptrer gjerne i nærheten av bikuber, da den har en forkjærlighet for honning fra bikuber og humlebol. Det er gjort nærmere 100 funn av dødninghode i Norge. Arten finnes i de sørlige og østlige delene av Europa, og blir helst funnet hos oss i august og september, men oktoberfunn er også gjort. Som en kuriositet kan det nevnes at dødninghodet er en av få sommerfugler som faktisk kan lage lyd. Lytt her.

Dagsvermer - Hummingbird Hawk-moth (Macroglossum stellatarum)
Dagsvermeren er aktiv om dagen og stiller som en kolibri når den suger nektar fra blomster. Forekomsten av dagsvermere i Norge er høyst variabel, fra å være helt fraværende i mange år til å være relativt tallrik andre år. Den er vanlig rundt Middelhavet, og opptrer hos oss fra juni til september. Det foreligger ca. 100 norske funn.

Vindelsvermer - Convolvulus Hawk-moth (Agrius convolvuli)
Vindelsvermeren opptrer kun som immigrant i Norge, men er relativt vanlig i store deler av Europa. Dette er en typisk høstart som gjerne går på lys. Det er gjort i underkant av 100 funn i Norge, helt nord til Finnmark.

Smalengmott - Rush Veener (Nomophila noctuella)
En vanlig art sør i Europa og i Nord-Afrika. Dukker helst opp i Norge om høsten, men kan påtreffes i perioden fra mai til november.

Vandreengmott - Rusty-dot Pearl (Udea ferrugalis)
Denne sørlige arten (kontinentale Europa og Afrika) påtreffes helst i perioden fra juli til november. De fleste norske funnene stammer fra kyststrøk i Sør-Norge.

Kattostvikler - Southern Bell (Crocidosema plebejana)
Det foreligger kun et funn av denne sørlige arten i Norge, og det kom på Revtangen på Jæren i november 2011. Arten har flygetid fra juli til november, så den kan fort dukke opp når som helst i løpet av høsten. Arten har en vid utbredelse i subtropiske og tropiske områder.

Publisert 14.09.2012, oppdatert 29.03.2015.