Nye regionsfunn

Har du funnet en sommerfugl som ikke har blitt observert i din region før? Gi oss i så fall et tips. Alle bildedokumenterte nye regionsfunn vil bli lagt til i vår Twitter-konto.

Det blir årlig produsert en rapport som publiserer funn av sommerfugler observert i ny regioner i Norge. Regionene følger det såkalte Strand-systemet, og du finner en oversikt over landets inndeling på lenka nederst på siden. Alle nye regionsfunn med bilder vil bli publisert på vår Twitter-konto, slik at forfatterne enkelt kan hente ut materialet og samtidig verifisere observasjonene.

For å finne ut status for dine observasjoner, gå inn på Artsdatabankens Artskart og søk på den aktuelle arten. Om det ikke finnes prikker for din art i din region så publiseres den som ny av oss.

Send oss en beskjed på post@lepidoptera.no om du har funnet en sommerfugl som er ny for din region.

Publisert 30.05.2012, oppdatert 05.07.2013.