Populære arter

Neslesommerfugl (c) Frode Falkenberg

Neslesommerfugl (c) Frode Falkenberg

Det finnes flere tusen taksa (arter, familier osv.) på dette nettstedet. Hvilke arter blir mest besøkt, og hvilke familier er mest populære?

Vi har gransket besøksstatistikken siden oppstart i 2007, og satt opp en oversikt over de ti mest populære artene og familiene på lepidoptera.no. På artene går det lenke til artens faktaark, mens det for familiene går lenke til faktaarkbildene for den aktuelle familien.

Ti på topp arter

 1. Neslesommerfugl
 2. Sitronsommerfugl
 3. Admiral
 4. Nattpåfugløye
 5. Stor snabelsvermer
 6. Dagpåfugløye
 7. Tistelsommerfugl
 8. Dagsvermer
 9. Buemerket seljefly
 10. Hagebåndfly

Ti på topp familier 

 1. Målere
 2. Nattfly
 3. Viklere
 4. Halvmøll
 5. Nymfevinger
 6. Tussmørkesvermere
 7. Hvitsommerfugler
 8. Fjærmøll
 9. Svalestjerter
 10. Båtmøll
Brun høstmåler
Målerne er den mest besøkte familien på lepidoptera.no. Av målerne er det den brune høstmåleren som er mest populær. Bildet viser en hann.

Publisert 25.07.2011, oppdatert 26.07.2011.