Ny dagsommerfugl invaderer Norge

Seljesommerfugl

Seljesommerfugl Så langt er dette den nordligste seljesommerfuglen i Norge. Den stammer fra Malungen i Hedmark 27. april 2014, og er fotografert av Oddvar Heggøy.

I løpet av den siste uka har det blitt gjort et titalls funn av den østlige seljesommerfuglen (Nymphalis xanthomelas) i Norge. Arten har aldri før blitt observert hos oss.

Seljesommerfuglen er en østlig art som har ekspandert vestover de siste åra. Både i Finland og Sverige blir det nå regelmessig gjort observasjoner av arten. Bare i mars og april i år har det blitt rapportert nærmere 450 funn av arten i Sverige! I løpet av den siste uka har det blitt gjort ca. ti funn av arten i Norge. De fleste fra oslofjordområdet, men også et enkelt funn i Stange kommune i Hedmark 27. april (bilde).

Seljesommerfuglen minner fargemessig om en del andre norske dagsommerfugler (f.eks. hvit-c, neslesommerfugl og tistelsommerfugl). Den nærmest heloransje bakvingen med relativt flikete ytterkant skiller den fra de nevnte. Den er også relativt stor, med et vingespenn på ca. 65 mm. Den er beskrevet som å være som en forvokst hvit-c som flyger som en sørgekåpe.

Dette er en god flyver, og med de værforholdene vi opplever for tiden er det nok mulig å treffe på den andre steder enn i sørøst. I Sverige har arten blitt sett helt nord til Skellefteå i Västerbotten i vår. 

Publisert 28.04.2014.