Lepidoptera (Sommerfugler)

  • Plodia interpunctella (Tørrfruktsmalmott) Eivind Nielsen (15.12.2011)
  • Anania hortulata (Nesleengmott) Therese Slettum Kjeldsrud (22.12.2011)
  • Operophtera brumata (Brun høstmåler) Rune Voie (02.12.2011)