Eupithecia

 • Eupithecia plumbeolata (Marimjelledvergmåler) Alf Tore Mjøs (04.06.2011)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Alf Tore Mjøs (03.06.2011)
 • Eupithecia nanata (Lyngdvergmåler) Alf Tore Mjøs (08.06.2011)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Olav Krogsæter (30.06.2011)
 • Eupithecia venosata (Marmordvergmåler) Svein Bekkum (29.06.2011)
 • Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler) Svein Bekkum (29.06.2011)
 • Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler) Svein Bekkum (29.06.2011)
 • Eupithecia icterata (Rustdvergmåler) Geirr O Pedersen (29.06.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) Svein Bekkum (27.06.2011)
 • Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler) Dag Øivind Ingierd (27.06.2011)
 • Eupithecia assimilata (Humledvergmåler) Svein Bekkum (26.06.2011)
 • Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler) Olav Julsrud (26.06.2011)
 • Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler) Olav Julsrud (26.06.2011)
 • Eupithecia intricata (Einerdvergmåler) Svein Bekkum (25.06.2011)
 • Eupithecia pygmaeata (Arvedvergmåler) Svein Bekkum (25.06.2011)
 • Eupithecia assimilata (Humledvergmåler) Kjell Mjølsnes (23.06.2011)
 • Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler) Svein Bekkum (23.06.2011)
 • Eupithecia gelidata (Myrdvergmåler) Svein Bekkum (23.06.2011)
 • Eupithecia pygmaeata (Arvedvergmåler) Svein Bekkum (22.06.2011)
 • Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler) Geirr O Pedersen (21.06.2011)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) John Skartveit (21.06.2011)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) John Skartveit (21.06.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) John Skartveit (13.06.2011)
 • Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler) Øyvind Stickler (14.06.2011)
 • Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler) Ola Moen (12.06.2011)
 • Eupithecia venosata (Marmordvergmåler) Ola Moen (12.06.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) Nils Rogn (12.06.2011)
 • Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler) Nils Rogn (09.06.2011)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) Svein Bekkum (13.06.2011)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) Nils Rogn (08.06.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) Olav Krogsæter (10.06.2011)
 • Eupithecia sp. Øyvind Stickler (09.06.2011)
 • Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler) Even Mjaaland (07.06.2011)
 • Eupithecia pygmaeata (Arvedvergmåler) Kjell Mjølsnes (05.06.2011)
 • Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler) Even Mjaaland (05.06.2011)
 • Eupithecia analoga (Liten kongledvergmåler) Even Mjaaland (05.06.2011)
 • Eupithecia pygmaeata (Arvedvergmåler) Even Mjaaland (05.06.2011)
 • Eupithecia analoga (Liten kongledvergmåler) Kjell Tore Vogsland (04.06.2011)
 • Eupithecia venosata (Marmordvergmåler) Ola Moen (05.06.2011)
 • Eupithecia abietaria (Stor kongledvergmåler) Øyvind Stickler (04.06.2011)
 • Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler) Dag Øivind Ingierd (06.06.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) Øyvind Stickler (04.06.2011)
 • Eupithecia venosata (Marmordvergmåler) Geirr O Pedersen (05.06.2011)
 • Eupithecia exiguata (Strekdvergmåler) Geirr O Pedersen (05.06.2011)
 • Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) Nils Rogn (04.06.2011)