Geometridae (Målere)

Sommerfugler i Norge
05.03.2013
Even Mjaaland
Rabali (Hå, Rogaland)
Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Alsophila aescularia (Vintermåler)