Hopp til hovedinnhold

Rhopalocera (Dagsommerfugler)

 • Aglais io (Dagpåfugløye)
  Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
 • Aglais io (Dagpåfugløye)
  Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
 • Aglais io (Dagpåfugløye)
  Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
 • Aglais urticae (Neslesommerfugl)
  Aglais urticae (Neslesommerfugl) Frede Thorsheim (29.03.2014)
 • Polygonia c-album (Hvit c)
  Polygonia c-album (Hvit c) Ivar Stormo (30.03.2014)
 • Polygonia c-album (Hvit c)
  Polygonia c-album (Hvit c) Hans Brubak (29.03.2014)
 • Aglais urticae (Neslesommerfugl)
  Aglais urticae (Neslesommerfugl) Ole Terland (28.03.2014)
 • Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
  Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Ole Terland (27.03.2014)
 • Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)
  Nymphalis antiopa (Sørgekåpe) Liv Kjærstad (25.03.2014)