Rhopalocera (Dagsommerfugler)

  • Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
  • Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
  • Aglais io (Dagpåfugløye) Susanne Kling (21.03.2014)
  • Aglais urticae (Neslesommerfugl) Frede Thorsheim (29.03.2014)
  • Polygonia c-album (Hvit c) Ivar Stormo (30.03.2014)
  • Polygonia c-album (Hvit c) Hans Brubak (29.03.2014)
  • Aglais urticae (Neslesommerfugl) Ole Terland (28.03.2014)
  • Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Ole Terland (27.03.2014)
  • Nymphalis antiopa (Sørgekåpe) Liv Kjærstad (25.03.2014)