Elachista

Observasjoner per måned

Måned2006–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar                
Februar                
Mars                
April     5    1   0 %
Mai611104338 1611163  19 %
Juni5570764171692447291811145 42 %
Juli2454455347432626171718521 31 %
August1382123227178861951 13 %
September 5424117713 41 4 %
Oktober                
November                
Desember