Tortricidae (Viklere)

 • Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler) Leiv Tommas Haugen (06.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Epinotia maculana (Ospekveldvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Epinotia maculana (Ospekveldvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (31.08.2014)
 • Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler) Ivar Stormo (30.08.2014)
 • Adoxophyes orana (Eplebladvikler) Ivar Stormo (30.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) John Stenersen (29.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Acleris hastiana (Seljeflatvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) John Stenersen (28.08.2014)
 • Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler) Bjørn M Andersen (19.08.2014)
 • Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler) Nils Rogn (25.08.2014)
 • Acleris sparsana (Lønnebladflatvikler) Olav Krogsæter (25.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) John Stenersen (24.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (24.08.2014)
 • Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler) Turid og Jarle Bakken (07.08.2014)
 • Epinotia cinereana/nisella Frode Falkenberg (19.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (17.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) John Stenersen (17.08.2014)
 • Acleris maccana (Blåbærflatvikler) Frode Falkenberg (16.08.2014)
 • Epinotia cinereana/nisella Lars Erik Johannessen (09.08.2014)
 • Epinotia cinereana/nisella Lars Erik Johannessen (09.08.2014)
 • Epinotia nisella (Raklekveldvikler) Nils Rogn (16.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Nils Rogn (16.08.2014)
 • Acleris variegana (Marmorflatvikler) Nils Rogn (16.08.2014)
 • Epinotia cinereana/nisella Nils Rogn (16.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) Nils Rogn (15.08.2014)
 • Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Nils Rogn (15.08.2014)
 • Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Nils Rogn (15.08.2014)
 • Epinotia tenerana (Orekveldvikler) Håvar Hveding (11.08.2014)
 • Acleris emargana (Konkavflatvikler) Alf Tore Mjøs (09.08.2014)
 • Cydia splendana (Eikeglansvikler) Leiv Tommas Haugen (03.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) Leiv Tommas Haugen (03.08.2014)
 • Lobesia bicinctana (Smørbukkskuddvikler) John Stenersen (11.08.2014)
 • Lathronympha strigana (Perikumvikler) Ivar Stormo (10.08.2014)
 • Epinotia nisella (Raklekveldvikler) Ivar Stormo (10.08.2014)
 • Notocelia incarnatana (Prydrosevikler) Nils Rogn (08.08.2014)
 • Zeiraphera griseana (Bartrekveldvikler) Nils Rogn (06.08.2014)
 • Epinotia solandriana (Augustkveldvikler) Nils Rogn (05.08.2014)
 • Zeiraphera griseana (Bartrekveldvikler) Svein Bekkum (07.08.2014)