Apotomis

  • Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Turid og Jarle Bakken (05.08.2014)
  • Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) John Stenersen (03.08.2014)