Lepidoptera (Sommerfugler)

  • Agriopis marginaria (Vårfrostmåler) Ole Terland (04.02.2017)
  • Agriopis marginaria (Vårfrostmåler) Ole Terland (02.02.2017)