Rhopalocera (Dagsommerfugler)

Observasjoner per måned

Måned1970–20092010201120122013201420152016201720182019202020212022total
Januar        1  3  0 %
Februar   1 1     11 0 %
Mars10132912662427248261 %
April13950148392611473324224926914646 %
Mai56413817820713525310721011898113614213716 %
Juni7563234362042103392183072311653231154410025 %
Juli790437345309208354363250162333201811298827 %
August45917433032926220730063129119233551007519 %
September115649879521031643632292367185 %
Oktober13911 2015581487113571 %
November1 1  33 111 130 %
Desember111   1   2   0 %