Salmo trutta (Ørret)

Salmoniformes (Laksefisker)»Salmonidae (Laksefamilien)»Salmo»

Salmo trutta (Ørret)

Ørret (Salmo trutta)
Opphavsrett: Stein Mortensen

Systematikk:

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Laksefisker (Salmoniformes)
Familie: Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt: Salmo
Art: Ørret (Salmo trutta)

Aure forekommer i forskjellige former og farger alt etter levested og ytre miljøpåvirkninger. Den havvandrende formen (sjøaure) blir ofte forvekslet med laks, men kan skilles på den litt lubnere kroppen og et større antall mørke flekker, særlig under sidelinjen. Erfarne sjøaurefiskere kjenner sjøauren igjen på den forholdsvis bredere sporden. Under gytevandringene opp i elvene forandrer fargene seg til gytedrakt og noen hanner får en krokformet spiss på underkjeven. Innsjøauren lever i hele livet i ferskvann og har vanligvis brunsvarte flekker. Aure trenger kjølig, rent vann for å trives, og den er sårbar for forurensninger. Mange tidligere aurevatn i på Sørvestlandet er i dag tomme pga. sur nedbør. Auren dør ved pH under 4,7. Arten er utbredt over hele landet, og det gjelder alle de tre formene bekkeaure, sjøaure og innsjøaure.

Andre navn: aure

Engelsk navn: Brown trout

Forvekslingsarter: Laks (Salmo salar)