Lithophane semibrunnea (Askekappefly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Xyleninae»Lithophane»

Lithophane semibrunnea (Askekappefly)

Periode:

Ingen observasjoner.