Acer platanoides (Spisslønn)

Sapindaceae (Lønnefamilien)»Acer (Lønneslekta)»

Acer platanoides (Spisslønn)

Ingen registrerte flygere.