Hopp til hovedinnhold

Caltha palustris (Bekkeblom)

Bekkeblom (Caltha palustris)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt: Bekkeblomslekta (Caltha)
Art: Bekkeblom (Caltha palustris)

Soleihov (bekkeblom) har store gule blomster som blomster om våren og tidlig forsommer. Planten kan minne om vårkål, men soleihov er kraftigere og har bare 5 blomsterblad, vårkål har mange (7-12). De gulgrønne bladene er glatte, hele og hjerteforma. Soleihov er vanlig i hele landet opp til 1500 m. Den vokser i fuktge enger og beitemarker, i sumpskog og langs bekker og vannkanter. Det fins to underarter; vanlig soleihov (ssp. palustris) og fjellsoleihov (ssp. minor. Planten er giftig og har blitt brukt i folkemedisin.

Andre navn: bekkeblomst, bekkegull, soleiehov, soleihov

Engelsk navn: Marsh-marigold

Forvekslingsarter: Vårkål (Ranunculus ficaria)