Sorbus aucuparia (Rogn)

Rosaceae (Rosefamilien)»Sorbus (Asalslekta)»

Sorbus aucuparia (Rogn)

Periode:

Ingen observasjoner.