Laridae (Måkefamilien)

Charadriiformes (Vade-, måke- og alkefugler)»Laridae (Måkefamilien)

Laridae (Måkefamilien)

Observasjoner per måned

Måned200620082010201120122020total
Januar  
Februar17 %
Mars  
April  
Mai3131379 %
Juni17 %
Juli  
August17 %
September  
Oktober  
November  
Desember