Convallaria majalis (Liljekonvall)

Ruscaceae (Konvallfamilien)»Convallaria (Liljekonvallslekta)»Convallaria majalis (Liljekonvall)

Convallaria majalis (Liljekonvall)

Periode:

Ingen observasjoner.