Lepidoptera (Sommerfugler)

Velg gruppe

Lepidoptera (Sommerfugler)»

Lepidoptera (Sommerfugler)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Eilema depressa (Barlavspinner)07.08.202007.08.2020Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Agriphila straminella (Blek nebbmott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Agriphila tristella (Okernebbmott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Apamea lateritia (Teglrødt engfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Apamea monoglypha (Stort engfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Argyresthia pruniella (Kirsebærmøll)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Catoptria permutatella (Treflekket nebbmott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Cosmia trapezina (Gult rovfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Crocallis elinguaria (Bølgemåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Eudonia lacustrata (Skogmosemott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Eudonia truncicolella (Barkmosemott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Eulithis populata (Blåbærmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Graphiphora augur (Krattfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Idaea biselata (Randengmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Martania taeniata (Granlundmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Mesapamea sp. (Grasengfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Noctua comes (Variabelt båndfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Noctua janthe (Fiolett båndfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Pasiphila debiliata (Blåbærblomstmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Plutella xylostella (Vandrekålmøll)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Protolampra sobrina (Barskogfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Thera cognata (Brun einerbarmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Udea prunalis (Buskengmott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Xestia baja (Kantplettbakkefly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Eulithis prunata (Hagebærmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Eana incanana (Bueskyggevikler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Diarsia dahlii (Augustteglfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Acleris holmiana (Rød flatvikler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Macaria wauaria (Ripsbuemåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Agonopterix nervosa07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Camptogramma bilineata (Gullmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Pseudargyrotoza conwagana (Askevikler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Alcis repandata (Skogbarkmåler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Scoparia ancipitella (Grå mosemott)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Argyresthia aurulentella07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)
Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)07.08.202007.08.2020Sørborg (Bergen, Vestland)