Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Pieridae (Hvitsommerfugler)»Coliadinae»Gonepteryx»Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)11.07.201910.07.2019 Gjennestadvannet S (Sandefjord, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)09.07.201908.07.2019 Bratterud (Rollag, Buskerud)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)09.07.201908.07.2019 Skajem (Nore og Uvdal, Buskerud)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)08.07.201928.06.2019 Hvitsteinveien (Kodal, Vestfold) (Sandefjord, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)12.06.201902.06.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)11.06.201911.06.2019 Kloterudveien (Fet, Akershus)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)10.06.201910.06.2019 Gjennestadvannet NV (Stokke, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)08.06.201907.06.2019 Vikaneset (Sauda, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.06.201906.06.2019 Gjennestadvannet NV (Stokke, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.06.201906.06.2019 Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)02.06.201902.06.2019 Otteid (Gunneng N) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)02.06.201931.05.2019 Linnakåsa (Bamble, Telemark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)02.06.201902.06.2019 Vanakleivdalen (Sørum, Akershus)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)01.06.201916.05.2019 Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)01.06.201901.06.2019 Gjennestadvannet NV (Stokke, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)31.05.201931.05.2019Gjennestadvannet S (Sandefjord, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)28.05.201922.05.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)27.05.201918.05.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)27.05.201916.05.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)27.05.201914.05.2019 Sponvika (Halden, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)27.05.201914.05.2019 Torpbukta (Halden, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.05.201921.05.2019 Lunde (Suldal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)20.05.201919.05.2019 Nordvik (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)19.05.201918.05.2019 Nordvik (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)15.05.201915.05.2019 Vanakleivdalen (Sørum, Akershus)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)12.05.201912.05.2019 Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)28.04.201928.04.2019 Solbergvann (Lardal, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)26.04.201926.04.2019 Sagemoveien 128 (Arendal, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)25.04.201924.04.2019 Sørborg (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.04.201923.04.2019 Sørborg (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.04.201924.04.2019 Vestenga (Modum, Buskerud)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201923.04.2019 Bakketun (Eidskog, Hedmark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201919.04.2019 Linnekleppen (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201921.04.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201918.04.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Nesland (Froland, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Knarrevik (Jondal, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201920.04.2019 Sognsvann (Oslo)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Frafjord (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Håland, Frafjord (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Oltedal (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Lomeland (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Geitrheim (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Svendheim (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Hatland (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Myking (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Herland (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Fotlandsvåg (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Ækretjønna (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201915.04.2019 Hosanger (Osterøy, Hordaland)