Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Pieridae (Hvitsommerfugler)»Coliadinae»Gonepteryx»Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)01.06.202001.06.2020 Drøbak (Frogn, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)31.05.202031.05.2020 Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)31.05.202030.05.2020 Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)31.05.202031.05.2020 Verpentangen (Asker, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)30.05.202029.05.2020Hesvik (Ullensvang, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)25.05.202021.05.2020Knarrevik (Ullensvang, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.05.202021.05.2020 Kadettangen, Sandvika (Bærum, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)10.05.202022.04.2020Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)08.05.202025.04.2020Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.05.202025.04.2020 Nordvik (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.05.202018.04.2020 Bjørnatrynet (Bjørnafjorden, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)29.04.202021.04.2020 Haukåsvannet (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)29.04.202019.04.2020 Haukåsvannet (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)28.04.202019.04.2020Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)28.04.202009.04.2020Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)28.04.202028.04.2020 Tau (Strand, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.04.202024.04.2020Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.202021.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.202021.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.202021.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.202021.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)20.04.202020.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)20.04.202019.04.2020 Medhaug (Karmøy, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)18.04.202018.04.2020 Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)18.04.202017.04.2020 Søre Åsen (Tysvær, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)16.04.202016.04.2020 Hånes (Kristiansand, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)15.04.202015.04.2020 Hånes (Kristiansand, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)14.04.202014.04.2020 Krokskog, Bremsa 2, Kroksetertjern (Drammen, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)11.04.202010.04.2020 Tyssdalsfjellet (Bjørnafjorden, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)09.04.202009.04.2020 Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)07.04.202007.04.2020 Toraneset Miljøpark (Vindafjord, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202005.04.2020 Drangsfjellet (Bjørnafjorden, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202006.04.2020 Nesland (Froland, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202006.04.2020 Eikhovda (Bjørnafjorden, Vestland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202006.04.2020 Ved Frøne i Østbygda (Rakkestad, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202006.04.2020 Drøbak (Frogn, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202005.04.2020 Søre Åsen (Tysvær, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202006.04.2020 Konnerud (Drammen, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)06.04.202005.04.2020 Uburhedleren (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)05.04.202005.04.2020 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)02.04.202002.04.2020 Bratsbergkleiva skole (Skien, Vestfold og Telemark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)01.04.202001.04.2020 Asker (Asker, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)01.04.202031.03.2020 Einarbu (Indre Østfold, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)30.03.202030.03.2020 Hola (Lindesnes, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)26.03.202026.03.2020 Grakleivvegen (Kristiansand, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)26.03.202026.03.2020 Åsen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)25.03.202025.03.2020 Stølsviga (Arendal, Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.03.202024.03.2020 Bratsbergkleiva skole (Skien, Vestfold og Telemark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)19.03.202019.03.2020 Langerudveien (Lillestrøm, Viken)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)15.09.201915.09.2019 Sørkedalen 914 (Oslo)