Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Pieridae (Hvitsommerfugler)»Coliadinae»Gonepteryx»Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)15.05.201915.05.2019 Vanakleivdalen (Sørum, Akershus)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)12.05.201912.05.2019 Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)28.04.201928.04.2019 Solbergvann (Lardal, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)26.04.201926.04.2019 Sagemoveien 128 (Arendal, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)25.04.201924.04.2019 Sørborg (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.04.201923.04.2019 Sørborg (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.04.201924.04.2019 Vestenga (Modum, Buskerud)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201923.04.2019 Bakketun (Eidskog, Hedmark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201919.04.2019 Linnekleppen (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201921.04.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)23.04.201918.04.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Nesland (Froland, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Knarrevik (Jondal, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201920.04.2019 Sognsvann (Oslo)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Frafjord (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Håland, Frafjord (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Oltedal (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)22.04.201922.04.2019 Lomeland (Gjesdal, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Geitrheim (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Svendheim (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Hatland (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Myking (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Herland (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Fotlandsvåg (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201916.04.2019 Ækretjønna (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.04.201915.04.2019 Hosanger (Osterøy, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)19.04.201919.04.2019 Goggestredet 28 (Kongsvinger, Hedmark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)17.04.201917.04.2019 Jerdal (Røyken, Buskerud)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)17.04.201913.04.2019 Nordvik (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)16.04.201905.04.2019Hesvik (Jondal, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)16.04.201913.04.2019 Årviknes (Jondal, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)15.04.201914.04.2019 Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)14.04.201914.04.2019 Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)14.04.201914.04.2019 Manstad (Fredrikstad, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)14.04.201914.04.2019 Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)07.04.201907.04.2019 Trømborgfjella, ved Langgard (Eidsberg, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.04.201904.04.2019 Eikhovda (Fusa, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.04.201904.04.2019 Tangarveien 25 (Klepp, Rogaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.04.201904.04.2019 Rollag Boligfelt (Rollag, Buskerud)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.04.201904.04.2019 Sædalen skole (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)04.04.201904.04.2019 Sørborg (Bergen, Hordaland)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)02.04.201902.04.2019 Fossan Øst (Re, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)29.03.201929.03.2019 Manum (Tønsberg, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)27.03.201927.03.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)27.03.201927.03.2019 Sandnes søndre (Larvik, Vestfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.03.201921.03.2019 Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)21.03.201921.03.2019 galliåsen (Arendal, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)20.03.201920.03.2019 Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)24.02.201924.02.2019 Ausa,hisøy (Arendal, Aust-Agder)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)07.11.201807.11.2018 Sørborg (Bergen, Hordaland)