Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Pieridae (Hvitsommerfugler)»Pierinae»Anthocharis»Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)

Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)05.07.202004.07.2020Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)27.06.202027.06.2020 Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)23.06.202001.05.2020Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)18.06.202014.06.2020 Romfo (Sunndal, Møre og Romsdal)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)18.06.202018.06.2020 Hargautvegen 46 (Molde, Møre og Romsdal)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)17.06.202017.06.2020 Askehavn (Askøy, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)15.06.202013.06.2020 Gudvangen (Aurland, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)11.06.202011.06.2020 Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)11.06.202011.06.2020 Haukåsvannet (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)09.06.202003.06.2020 Torheim (Gloppen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)08.06.202008.06.2020Haukåsvannet (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)02.06.202001.06.2020 Hårlandsvatnet (Etne, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)31.05.202030.05.2020 Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)30.05.202029.05.2020Hesvik (Ullensvang, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)28.05.202028.05.2020Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)25.05.202021.05.2020 Knarrevik (Ullensvang, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)23.05.202002.05.2020 Svartdalsparken (Oslo)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)23.05.202021.05.2020 Kadettangen, Sandvika (Bærum, Viken)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)23.05.202020.05.2020 Nydalen (Oslo)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)23.05.202005.05.2020 Nydalen (Oslo)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)08.05.202025.04.2020 Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)04.05.202004.05.2020 Flesi, Høvåg (Lillesand, Agder)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)26.04.202017.04.2020 Isi (Bærum, Viken)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)23.04.202023.04.2020 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)21.04.202021.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)21.04.202021.04.2020 Alvøen (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)20.04.202020.04.2020 Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)07.09.201919.05.2019 Hosanger (Osterøy, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)22.07.201923.06.2019Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)09.07.201907.07.2019 Søre Kjømme (Rollag, Viken)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)10.06.201910.06.2019 Gjennestadvannet NV (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)09.06.201908.06.2019 Tafjord (Gamle Rødalsvegen) (Fjord, Møre og Romsdal)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)08.06.201907.06.2019 Vikaneset (Sauda, Rogaland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)02.06.201902.06.2019Sørkedalen 914 (Oslo)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)01.06.201916.05.2019 Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)01.06.201901.06.2019 Gjennestadvannet NV (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)21.05.201917.05.2019 Kopervik (Karmøy, Rogaland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)20.05.201919.05.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)19.05.201918.05.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)19.05.201917.05.2019 Nordvik (Bergen, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)12.05.201912.05.2019 Sandbekken (Tysvær, Rogaland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)04.05.201929.04.2019 Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)01.05.201901.05.2019 Marienlyst (Oslo)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)26.04.201926.04.2019 Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)22.04.201918.04.2019 Lundegrend (Tysnes, Vestland)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)18.04.201918.04.2019 Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)18.06.201816.06.2018 Andersbonnveien, Kodal (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)04.06.201827.05.2018Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)02.06.201801.06.2018 Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)28.05.201820.05.2018Vestre Sandøya (Tvedestrand, Agder)