Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)

Lepidoptera (Sommerfugler)»Rhopalocera (Dagsommerfugler)»Nymphalidae (Nymfevinger)»Heliconiinae (Perlemorvinger)»Argynnis»

Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

  • Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge) Frode Falkenberg (12.07.2008)