Noctuidae (Nattfly)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»«Macro-heterocera» (Nattsommerfugler makro)»
»

Noctuidae (Nattfly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Autographa gamma (Gammafly)04.08.200603.08.2006Finse (Ulvik, Vestland)
Autographa gamma (Gammafly)19.07.200702.09.2006 Halten (Frøya, Trøndelag)
Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)19.07.200702.09.2006Halten (Frøya, Trøndelag)
Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Lacanobia oleracea (Hagelundfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Lacanobia suasa (Brunt lundfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Oligia strigilis (Buelinjet engfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Cosmia trapezina (Gult rovfly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Noctua pronuba (Hagebåndfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Xestia baja (Kantplettbakkefly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Mythimna impura (Brungult gressfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Polia bombycina (Vinkelhakefly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Graphiphora augur (Krattfly)20.07.200719.07.2007 Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Diarsia mendica (Skogteglfly)20.07.200719.07.2007Simadalen (Eidfjord, Vestland)
Apamea monoglypha (Stort engfly)20.07.200720.07.2007Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Acronicta megacephala (Ospekveldfly)20.07.200720.07.2007Øvre Eidfjord (Eidfjord, Vestland)
Apamea monoglypha (Stort engfly)21.07.200720.07.2007Nordvik (Bergen, Vestland)
Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)21.07.200717.07.2007Fantoftåsen (Bergen, Vestland)
Graphiphora augur (Krattfly)21.07.200717.07.2007Fantoftåsen (Bergen, Vestland)
Rusina ferruginea (Skyggefly)21.07.200721.07.2007Hæreid (Eidfjord, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)21.07.200721.07.2007 Hæreid (Eidfjord, Vestland)
Polia bombycina (Vinkelhakefly)21.07.200721.07.2007Hæreid (Eidfjord, Vestland)
Lacanobia oleracea (Hagelundfly)22.07.200722.07.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Polia bombycina (Vinkelhakefly)22.07.200722.07.2007Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Apamea monoglypha (Stort engfly)22.07.200722.07.2007Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)22.07.200722.07.2007Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Apamea crenata (Kileengfly)22.07.200722.07.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)22.07.200722.07.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)22.07.200722.07.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Pyrrhia umbra (Gullfagerfly)23.07.200707.07.2007Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Apamea crenata (Kileengfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Craniophora ligustri (Askekveldfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Graphiphora augur (Krattfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Diarsia mendica (Skogteglfly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Photedes minima (Sølvbunkefly)23.07.200722.07.2007Erdal (Eidfjord, Vestland)
Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)24.07.200724.07.2007Grønnlien (Bergen, Vestland)
Photedes minima (Sølvbunkefly)24.07.200723.07.2007Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)
Apamea lateritia (Teglrødt engfly)24.07.200723.07.2007 Eidfjord sentrum (Eidfjord, Vestland)