Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)

Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: «Macro-heterocera» (Nattsommerfugler makro)
Familie: Sphingidae (Tussmørkesvermere)
Underfamilie: Macroglossinae
Slekt: Hemaris
Art: Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)

Dagflygende tussmørkesvermer som er relativt lik ei humle. Arten finnes fåtallig i lavlandet i Sør-Norge, gjerne i tilknytning til blomsterrike enger. Den har et vingespenn på opptil 5 cm. Arten likner på bredkantet humlesvermer, men de glassklare vingene har smalere bakkant.

Engelsk navn: Narrow-bordered Bee Hawk-moth

Vertsplanter: Bakkeknapp (Scabiosa columbaria), Bakkeknappslekta (Scabiosa), Blåknapp (Succisa pratensis), Gulmaure (Galium verum), Leddved (Lonicera xylosteum), Rødknapp (Knautia arvensis)

Forvekslingsarter: Hemaris fuciformis (Bredkantet humlesvermer)