Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: Rhopalocera (Dagsommerfugler)
Familie: Papilionidae (Svalestjerter)
Underfamilie: Parnassiinae
Slekt: Parnassius
Art: Parnassius mnemosyne (Mnemosynesommerfugl)

Engelsk navn: Clouded Apollo

Vertsplanter: Hagelerkespore (Corydalis solida), Hul-lerkespore (Corydalis cava), Lerkespore (Corydalis intermedia), Lerkesporeslekta (Corydalis)

Forvekslingsarter: Aporia crataegi (Hagtornsommerfugl)

Rødlistestatus (2015): Nær truet