Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)

Ingen observasjoner.