Tortricidae (Viklere)

Velg underfamilie

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»
»

Tortricidae (Viklere)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

 • Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler) Leiv Tommas Haugen (03.08.2020)
 • Eana osseana (Gul skyggevikler) Sveinung Sigbjørnsen (07.08.2020)
 • Phiaris turfosana (Myrprydvikler) Sveinung Sigbjørnsen (07.08.2020)
 • Dichrorampha alpinana (Gul prestekragerotvikler) Leiv Tommas Haugen (22.07.2020)
 • Acleris holmiana (Rød flatvikler) Jan-Erik Olsen (21.07.2020)
 • Dichrorampha plumbagana (Ryllikrotvikler) Frode Falkenberg (15.07.2020)
 • Dichrorampha plumbagana (Ryllikrotvikler) Frode Falkenberg (15.07.2020)
 • Dichrorampha plumbagana (Ryllikrotvikler) Frode Falkenberg (15.07.2020)
 • Epinotia crenana (Smal kveldvikler) Leiv Tommas Haugen (20.05.2020)
 • Epinotia nemorivaga (Melbærkveldvikler) Svein Bekkum (01.07.2020)
 • Aethes rutilana (Einerpraktvikler) Svein Bekkum (01.07.2020)
 • Phiaris obsoletana (Fjellprydvikler) Svein Bekkum (23.06.2020)
 • Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler) Svein Bekkum (23.06.2020)
 • Grapholita orobana (Vikkefrøvikler) Svein Bekkum (23.06.2020)
 • Syndemis musculana (Grå bladvikler) Michael Fredriksen (18.06.2020)
 • Philedonides lunana (Vårbåndvikler) Leiv Tommas Haugen (25.04.2020)
 • Olethreutes arcuella (Okerprydvikler) Eli Gates (24.06.2019)
 • Acleris sparsana (Lønnebladflatvikler) Alf Tore Mjøs (24.09.2019)
 • Eudemis porphyrana (Heggerullvikler) Nils Rogn (16.08.2019)
 • Notocelia incarnatana (Prydrosevikler) Nils Rogn (05.08.2019)
 • Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler) Nils Rogn (25.07.2019)
 • Notocelia uddmanniana (Rustrød rosevikler) Alf Tore Mjøs (30.07.2019)
 • Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Nils Rogn (24.07.2019)
 • Endothenia quadrimaculana (Svinerotstilkvikler) Alf Tore Mjøs (27.07.2019)