Anarta melanopa (Svartflekkheifly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Anarta»

Anarta melanopa (Svartflekkheifly)

Vis: Deltakerenes bilder / Bilder i artstreet

  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Dag O. Bollingmo (29.06.2017)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Dag O. Bollingmo (29.06.2017)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Dag O. Bollingmo (15.06.2017)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) John Skartveit (04.07.2011)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) John Skartveit (04.07.2011)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Alf Tore Mjøs (30.06.2007)
  • Anarta melanopa (Svartflekkheifly) Alf Tore Mjøs (30.06.2007)