Agrotis

 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Alf Tore Mjøs (22.07.2010)
 • Agrotis ipsilon (Langvingejordfly) Svein Bekkum (26.08.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Even Mjaaland (13.08.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Kjell Mjølsnes (12.08.2010)
 • Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Alf Tore Mjøs (15.07.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Kjell Tore Vogsland (09.08.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Even Mjaaland (07.08.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Kjell Mjølsnes (05.08.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Alf Tore Mjøs (14.07.2010)
 • Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Svein Bekkum (22.07.2010)
 • Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Øyvind Stickler (22.07.2010)
 • Agrotis vestigialis (Fagerjordfly) Olav Krogsæter (18.07.2010)
 • Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Frode Falkenberg (03.07.2010)
 • Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Frode Falkenberg (03.07.2010)
 • Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Svein Bekkum (05.07.2010)
 • Agrotis segetum (Gråpudret jordfly) Alf Tore Mjøs (06.09.2009)
 • Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Alf Tore Mjøs (23.05.2010)
 • Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Kjell Mjølsnes (22.06.2007)
 • Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Alf Tore Mjøs (11.07.2009)
 • Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Alf Tore Mjøs (29.06.2009)
 • Agrotis ipsilon (Langvingejordfly) Alf Tore Mjøs (17.05.2009)
 • Agrotis ipsilon (Langvingejordfly) Alf Tore Mjøs (27.04.2009)
 • Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Kjell Tore Vogsland (05.08.2009)
 • Agrotis segetum (Gråpudret jordfly) Alf Tore Mjøs (23.08.2008)