Abrostola tripartita (Grått neslefly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Plusiinae»Abrostola»

Abrostola tripartita (Grått neslefly)

kart