Amphipoea crinanensis (Kyststengelfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Amphipyrinae»Amphipoea (Stengelfly)»

Amphipoea crinanensis (Kyststengelfly)

Observasjoner per måned

Måned20082009201320172018total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli18 %
August2121158 %
September1333 %
Oktober  
November  
Desember