Anarta trifolii (Kløverheifly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Anarta»

Anarta trifolii (Kløverheifly)

Periode:

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Anarta trifolii (Kløverheifly)4.8%1215.08.2019