Anarta trifolii (Kløverheifly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Anarta»

Anarta trifolii (Kløverheifly)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Anarta trifolii (Kløverheifly)13.12.201906.08.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)13.12.201905.08.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)05.12.201901.08.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)02.12.201930.07.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)28.11.201929.07.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)24.11.201928.07.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)23.11.201926.07.2019 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)13.09.201917.07.2019 Jeløya syd (Moss, Østfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)15.08.201915.08.2019 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)12.08.201912.08.2019 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)22.08.201805.08.2018Bakkeløkka (Hurum, Buskerud)
Anarta trifolii (Kløverheifly)21.08.201821.08.2018Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)19.08.201819.08.2018 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)15.08.201815.08.2018Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)13.08.201813.08.2018 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)11.08.201810.08.2018 Jeløya syd (Moss, Østfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)07.08.201807.08.2018 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)06.08.201806.08.2018 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)03.08.201803.08.2018 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)15.07.201807.07.2018Manum (Tønsberg, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)31.12.201723.07.2017 Herfell (Larvik, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)31.12.201723.07.2017 Herfell (Larvik, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)19.12.201722.07.2017 Herfell (Larvik, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)15.08.201715.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)14.08.201714.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)06.08.201706.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)05.08.201705.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)01.08.201701.08.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)31.07.201731.07.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)29.07.201722.07.2017 Mølen (Larvik, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)27.05.201727.05.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)27.05.201726.05.2017 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)17.08.201617.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)03.08.201603.08.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)01.08.201630.07.2016 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)27.07.201627.07.2016 Ergavatnet (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)27.06.201618.06.2016 Mølen (Larvik, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)07.06.201607.06.2016 Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)11.10.201515.08.2015 Mølen (Larvik, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)15.09.201514.08.2015 Bjelland,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Anarta trifolii (Kløverheifly)08.09.201514.08.2015Spornes,Tromøy (Arendal, Aust-Agder)
Anarta trifolii (Kløverheifly)25.08.201525.08.2015 Ergavatnet (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)25.08.201524.08.2015 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)24.08.201523.08.2015 Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Anarta trifolii (Kløverheifly)06.08.201506.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)05.08.201504.08.2015 Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)27.07.201527.07.2015Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)06.06.201506.06.2015Losveien 12, Fyn, Hvasser (Tjøme, Vestfold)
Anarta trifolii (Kløverheifly)07.10.201407.09.2014 Spornes (Arendal, Aust-Agder)
Anarta trifolii (Kløverheifly)17.09.201417.09.2014 Ergavatnet (Klepp, Rogaland)