Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Hadeninae»Mythimna»

Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)

Periode:

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)4.8%1215.08.2019