Dysstroma truncata (Bueskogmåler)

Ingen observasjoner.