Craniophora ligustri (Askekveldfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Acronictinae»Craniophora»Craniophora ligustri (Askekveldfly)

Craniophora ligustri (Askekveldfly)

Periode:

ArtAndel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerSiste observasjon
Craniophora ligustri (Askekveldfly)5.6%1124.06.2020