Cyclophora punctaria (Punktløvmåler)

Ingen observasjoner.