Agriphila straminella (Blek nebbmott)

Ingen observasjoner.