Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Yponomeutidae (Spinnmøll)»Argyresthiinae»Argyresthia»

Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)

Periode:

Ingen observasjoner.