Apotomis sororculana (Krattløvvikler)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Micro-heterocera" (Nattsommerfugler mikro)»Tortricidae (Viklere)»Olethreutinae»Apotomis»

Apotomis sororculana (Krattløvvikler)

Periode:

Ingen observasjoner.