Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)

Lepidoptera (Sommerfugler)»"Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)»Noctuidae (Nattfly)»Amphipyrinae»Helotropha»Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)

Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)

Systematikk:

Rike: Animalia (Dyreriket)
Rekke: Arthropoda (Leddyr)
Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Lepidoptera (Sommerfugler)
Gruppe: "Macro-heterocera" (Nattsommerfugler makro)
Familie: Noctuidae (Nattfly)
Underfamilie: Amphipyrinae
Slekt: Helotropha
Art: Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)

Vitenskapelig synonym: Celaena leucostigma

Engelsk navn: The Crescent

Vertsplanter: Mjølkeslekta (Epilobium), Piggknoppslekta (Sparganium), Starrslekta (Carex), Storak-slekta (Cladium), Sverdliljeslekta (Iris)