Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)

Observasjoner per måned

Måned2007–200920102011201220132014201520162017201820192020total
Januar  
Februar  
Mars  
April  
Mai  
Juni  
Juli47116 %
August2616131622865236161 %
September6151188373131 %
Oktober1111 %
November  
Desember